Coaching Kariery

Coaching kariery wspiera rozwój Klienta i decyzje dotyczące kariery zgodnej z aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami klienta

Coaching kariery skierowany jest do osób, które:

  • dojrzały do wprowadzenia zmiany w swojej sytuacji zawodowej
  • stoją przed znaczącymi decyzjami np. awans
  • miały długotrwałą przerwę w życiu zawodowym i chcą wrócić na rynek pracy.

Coaching kariery nie jest doradztwem zawodowym. Coach nie doradza klientowi, za to wspiera klienta w ocenie jego własnej sytuacji, tak aby klient był świadomy, gdzie jest w swoim życiu zawodowym – jakie są jego zasoby tj. umiejętności, kwalifikacje, mocne strony, a następnie określił, gdzie chciałby być, co chciałby robić, jakie swoje zdolności, kwalifikacje chciałby wykorzystywać do zdobycia celu, co dla niego jest ważne w pracy oraz to co może zrobić w ramach podjęcia działań.

Metody pracy:

Program coachingu indywidualnego składa się z cyklu od 10 do 15 sesji, odbywających się początkowo co tydzień, a potem co 2 – 3 tygodnie.
Pojedyncza sesja zaplanowana jest na ok 1,5 h.
Przerwa pomiędzy spotkaniami służy klientowi do przemyśleń, generowania rozwiązań i dochodzenia do ważnych wniosków. Czas pomiędzy spotkaniami klient wykorzystuje także na ćwiczenia polegające na wdrażaniu nowych zachowań w środowisko pracy lub do życia prywatnego. W zależności od potrzeb i konkretnej sytuacji spotkania, ich tryb i czas można kreować dość elastycznie.

ZAPYTAJ O SESJĘ PRÓBNĄ >>>

Trener-certyfikat1DiscExtended licencjaICF licencja

Certyfikowany Coach ICF Sylwia Kłyczek