Coaching
Coaching stał się ostatnio bardzo modny, ale najważniejsze, aby był skuteczny. Coaching indywidualny i zespołowy ma coraz szersze zastosowanie w organizacjach i staje się integralnym składnikiem programów rozwojowych.
Coaching to interaktywny proces, który wspiera ludzi lub zespoły w rozwoju, w polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Pomaga on szybciej zrealizować cele.
Coaching zakłada, że klient posiada wszelkie zasoby i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów i osiągnięcia celów. W trakcie sesji staramy się poszerzyć świadomość Klienta, wydobyć i nazwać mocne strony oraz towarzyszyć we wdrażaniu zmian.
Coaching wzmacnia posiadane umiejętności i kompetencje oraz poszerza je o nowe aspekty w rezultacie prowadząc do zwiększenia efektywności w danym obszarze.
Coaching nie daje gotowych rozwiązań, nie polega na doradzaniu, sugerowaniu czy szkoleniu. Pracując w coachingu biznesowym coach jest odpowiedzialny za proces, uważność, narzędzia i prowadzenie sesji tak aby Klient osiągnął swój cel.

Z kim będziesz pracował?

Sylwia Kłyczek – prowadzi procesy coachingowe wg standardów ICF. Od akredytacji na poziomie ACC minęło 5 lat, od kursu przygotowującego do akredytacji na poziomie PCC 3 lata. W tym czasie przeprowadziła 850 h sesji coachingów indywidualnych oraz 160 h coachingu grupowego.
Stale rozwija swoje umiejętności bycia coachem i najczęściej stosuje coaching jako metodę pracy w programach rozwojowych dla managerów, ekspertów, właścicieli firm.
Wyróżnikiem jest prowadzenie sesji i programów skupiających się na celach biznesowych, kompetencjach przedsiębiorczości oraz umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim. Dodatkowo wartością dla Klientów jest coaching kariery prowadzony przez czynnych headhunterów.

Business Coaching

Przykładowe obszary pracy w coachingu biznesowym:

 • zwiększanie efektywności pracy własnej
 • usprawnianie komunikacji własnej i z zespołem
 • umiejętności planowania i wdrażania zmiany
 • rozwijanie umiejętności kierowniczych
 • przygotowanie do objęcia nowej roli w organizacji
 • momenty “utknięcia” w pracy
 • obniżenie jakości pracy przez kluczowych pracowników
 • wsparcie w sytuacjach trudnych np. zwalnianiu pracownika
 • sytuacje kryzysowe

 

Business coaching koncentruje się na szeroko rozumianym rozwoju w biznesie. Jako metoda pracy często stosowany w wsparciu i przygotowaniu pracownika do : awansu, zmiany zespołu lub managera, wspieraniu w procesie wdrażania wszelkich zmian w organizacji lub zespole.

Program kierowany jest do specjalistów i średniej kadry menadżerskiej przede wszystkim w formie spotkań realizowanych na zlecenie Pracodawców.

Metody pracy:

 • Program coachingu składa się z cyklu od 10 do 12 sesji, odbywających się początkowo co tydzień, a potem co 2 – 3 tygodnie.
 • Pojedyncza sesja zaplanowana jest na ok 1 h.
 • Przerwa pomiędzy spotkaniami służy klientowi do wdrażania wypracowanych rozwiązań.  W zależności od potrzeb i konkretnej sytuacji spotkania, ich tryb i czas można kreować elastycznie.
Executive Coaching

Przykładowe obszary do pracy:

 • doskonalenie kompetencji zarządzania
 • wprowadzanie istotnych zmian w organizacji
 • podejmowanie trudnych decyzji biznesowych
 • praca nad kierunkami rozwoju zawodowego i motywacją
 • zarządzanie kryzysowe
 • wypalenie zawodowe
Executive Coaching to program skierowany do managerów wyższego szczebla oraz osób zarządzających włas nym biznesem chcących lepiej i świadomiej wykorzystywać swoje kompetencje, by realizować swoje cele biznesowe i prywatne.

W sposób spersonalizowany, dobierając częstotliwość, metody, miejsca oraz tempo pracy Klient realizuje przy moim wsparciu swoje cele. Dodatkowym aspektem procesu jest budowanie świadomości swoich zasobów i umiejętność ich wykorzystania w przyszłych działaniach.

Metody pracy:

 • Program executive coachingu składa się z cyklu od 8 do 12 sesji, odbywających się początkowo co tydzień, a potem co 2 – 3 tygodnie.
 • Pojedyncza sesja zaplanowana jest na ok 1 – 1,5 h.
 • Przerwa pomiędzy spotkaniami służy Klientowi do generowania rozwiązań i realizacji celów.

KARIERA W STYLU SMART

Cel: Zmiany w życiu zawodowym.

Jeśli jedna z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie:

 • Szukasz nowej pracy,
 • Dawno nie byłeś na rozmowie rekrutacyjnej
 • Nie potrafisz prezentować swoich atutów
 • Chcesz awansować,
 • Chcesz zmiany zawodu,
 • Wracasz na rynek pracy po długiej przerwie
 • Nie wiesz czy praca na etacie jest dla Ciebie ,
 • A może nosisz się z zamiarem własnego biznesu
 • Brakuje Ci motywacji by zająć się swoją karierą

Dla kogo

Dla wszystkich, którzy czują że chcą dokonać zmian w życiu zawodowym. Dla tych co wracają na rynek pracy, dla tych którzy wiele lat pracują w jednej firmie i czują że brak im rozwoju i wyzwań . Dla wszystkich których “coś” pcha lub nie pozwala ruszyć.

Dla wszystkich którzy nie uczestniczyli w rozmowach rekrutacyjnych od kilku lat, nie wiedzą jak zaprezentować swoje atuty napisać dokumenty (CV) zaistnieć na profilach i dać się znaleźć headhunterom.

Forma pracy

 • 6 spotkań indywidualnych ,  każde po ok 1h
 • 4 m-czny program rozwojowy
 • Spotkania odbywają się face to face we Wrocławiu lub w formie sesji Skype (w dni robocze w godzinach 9.00- 18.00) początkowo 1 raz w tygodniu , później co 2-3 tygodnie.
 • Pomiędzy sesjami odbywa się praca własna Klienta związana z projektowaniem własnej ścieżki kariery

Ramowy program smart kariera*

 • Analiza zasobów i talentów Klienta. Określenie celów programu i efektów.
 • Testy wiedzy.
 • Motywacja do zmiany.
 • Wypracowanie narzędzi ułatwiających poszukiwania nowej ścieżki zawodowej.
 • Profesjonalne CV , profile społecznościowe oraz sieć networkingowa.
 • Przekonania i krytyk wewnętrzny w procesie coachingu kariery.
 • Rozmowa rekrutacyjna – symulacja 2 rozmów
* Program oparty jest o indywidualne cele Klienta i to Klient decyduje co ostatecznie jest przedmiotem sesji.

Korzyści dla klienta

 • Zwiększenie swoich szans i konkurencyjności na rynku pracy,
 • Odkrycie swoich talentów, mocnych i słabych stron,
 • Zwiększenie pewności siebie i samoświadomości w kontekście zawodowym
 • Praca z ograniczeniami i przekonaniami
 • Gotowe dokumenty aplikacyjne, profile i źródła poszukiwania pracy

Cena projektu: