Projekty i doradztwo HR
Projektujemy i wdrażamy projekty HR dopasowane do Klienta, zgodne z jego strategią biznesową. W naszym portfolio usług znajdą Państwo:

Development / Assessment Center

W sesjach bierze udział wykwalifikowana kadra asesorów, którzy pozwalają na stworzenie realnych sytuacji zawodowych dla uczestników, poddawanych serii ćwiczeń i symulacji.

AC/DC to najbardziej efektywne metody diagnozy kompetencji zawodowych, których celem jest precyzyjna ocena kandydatów (AC) lub pracowników (DC).

Przygotowujemy, projektujemy i przeprowadzamy sesje Assesment i Development Center z uwzględnieniem profili kompetencyjnych dedykowanych konkretnym stanowiskom pracy. Sesje AC/DC odbywają się zarówno w formie spotkań grupowych jak i paneli indywidualnych.
Polecamy zastosowanie badania Assesment Center w procesach rekrutacji w finałowym etapie szczególnie na stanowiskach managerskich lub wysoce specjalistycznych. Narzędzie, choć czasochłonne, pozwala na zminimalizowanie ryzyka pomyłki rekrutacyjnej. Sesje Development Center są przeznaczone dla pracowników w trakcie awansów wewnętrznych oraz przy wytyczaniu ścieżki kariery.

Ocena pracownicza 180/360 stopni

System ocen pracowniczych to narzędzie do zarządzania pracownikami na każdym etapie ich obecności w organizacji. W zależności od potrzeb organizacji, możemy zaprojektować systemy ocen oparte o:

  • kompetencje,
  • zarządzanie przez cele powiązane z wynagradzaniem i premiowaniem,
System ocen okresowych może mieć charakter tradycyjnej oceny przez przełożonego (systemy oceny 180° oraz samooceny) lub wielostronnej oceny 360°.

Projektujemy i przeprowadzamy oceny pracownicze w taki sposób, aby wskazywały ocenianym oczekiwania na przyszłość oraz ścieżkę rozwoju kompetencji a nie odniosły się do błędów przeszłości.

Jako konsultanci jesteśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie narzędzia/ wdrożenie narzędzia do organizacji/ przygotowanie kierowników do przeprowadzenia oceny oraz szkolenia związane z udzielaniem feedbacku pracownikom.

Oceny mogą być przeprowadzone w formie tradycyjnych arkuszy lub w formie ankiety online.

Audyt zasobów w organizacji

W SMART projektujmy i wdrażamy wraz z Klientami systemy premiowe i motywacyjne. Pracujemy zarówno w obszarze blue jak i white collars. W latach 2018-2019 r stworzyliśmy od podstaw w 6 firmach systemy premiowe dzięki którym pracownicy zaczęli otrzymywać premię za efekty pracy wysokości do 30% swojego wynagrodzenia zasadniczego, a Klientom udało się zwiększyć produkcję, jakość oraz bezpieczeństwo pracy. Systemy te miały też istotny wpływ na rotację i absencję pracowników.

Profile/matryce kompetencyjne

Na zamówienie Klientów tworzymy system zarządzania kompetencjami w organizacji. To narzędzie, które pozwala w sposób klarowny zobaczyć z jakich kompetencji może korzystać przełożony w stosunku do swoich pracowników. Narzędzie to bardzo ułatwia podejmowanie świadomych decyzji rozwojowych w stosunku do pracowników (awans, szkolenia). Nasze działania skupiają się najpierw na profilach kompetencyjnych poszczególnych stanowisk a w drugim etapie na całościowym ujęciu kompetencji w organizacji (matryca kompetencji).

Analizy indywidualne (Extended DISC, IML72- test przywództwa)

Grupa SMART przeprowadza na zlecenie Klientów testy osobowości Extedned DISC oraz test przywództw IML72. Testy, indywidualne raporty oraz sesje informacji zwrotnej to skarbnica wiedzy o mocnych stronach pracownika i obszarach do rozwoju. Badania mogą zostać wykorzystane w programach rozwojowych, sesjach coachingowych oraz w procesie budowania zespołów i w przypadkach awansów na stanowiska kierownicze.

Projekty indywidualne dla zarządów firm w obszarze strategii HR

Doświadczenie SMART obejmuje również pracę z Zarządami firm nad strategią HR jak i wsparcie firm na zasadzie zewnętrznego HR Business Partnera w obszarze People&Development.

W trakcie trwania projektu określamy jego cel, harmonogram, końcowy rezultat. Pracujemy wówczas z całą organizacją na wielu frontach wykorzystując zespół współpracowników do przygotowania i wdrożenia efektów
wspólnej pracy.

Na zamówienie realizujemy badanie w języku angielskim.