System Ocen Pracowniczych

System Ocen Pracowniczych

System ocen pracowniczych to narzędzie do zarządzania pracownikami na każdym etapie ich obecności w organizacji. W zależności od potrzeb organizacji, można zaprojektować systemy oparte o kompetencje, zarządzanie przez cele powiązane z wynagradzaniem i premiowaniem, polityką awansowania, szkolenia i rozwoju pracowników. Systemy ocen okresowych mogą mieć charakter tradycyjnej oceny przez przełożonego (systemy oceny 180° oraz samooceny ) lub wielostronnej oceny 270 lub 360°

My tworzymy systemy dla małych, średnich firm z wykorzystaniem badania online

Efektywnie przygotowany i wdrożony system oceny pracownika stanowi narzędzie wpływu i kształtowania postaw pracowników, które może być wykorzystywane przez wszystkie szczeble zarządzania. Szefowie korzystają z nich na bieżąco, monitorując rozwój swoich podwładnych.

Staramy się projektować i przeprowadzać oceny pracownicze w taki sposób aby w jak najszerszym stopniu były osadzone w strefie rozwoju pracownika (czyli nie skupiały się na przeszłości i błędach pracownika) tylko na zachowaniach, które mają w przyszłości pokazać, że dany pracownik posiada odpowiednią kompetencję.

Narzędzia i procedury tworzymy we współpracy z Klientem zgodnie z zasadą „zaangażowania” W trakcie całego procesu poświęcamy wiele uwagi informowaniu i wyjaśnianiu pracownikom celu i przebiegu projektu, korzystając z różnorodnych form kontaktu.
Do rozmów oceniających przygotowujemy nie tylko menedżerów i kierowników, ale także ich podwładnych, skupiając się na pozytywnej polityce informacyjnej i korzyściach dla pracowników bo jak wiadomo „nie lubimy być oceniani dla samej oceny”

W obecnej chwili realizujemy 3 dedykowane procesy oceny pracowniczej.

Termin realizacji 28 luty 2019.