Systemy premiowe i motywacyjne (Blue&White)

Z badań Instytutu Gallupa przeprowadzonych w latach 2011–2012 wynika, że w Polsce zaledwie 17 proc. badanych osób było aktywnie zaangażowanych w swoją pracę, aż 68 proc. badanych było niezaangażowanych, a 15 proc. było aktywnie niezaangażowanych.

SMART projektuje i wdraża wraz z Klientami systemy premiowe i motywacyjne. Pracujemy zarówno w obszarze blue jak i white collars.

W 2018 r stworzyliśmy od podstaw w 4 firmach system premiowy dzięki czemu pracownicy zaczęli otrzymywać premię za  wyniki w wysokości do 30% swojego wynagrodzenia zasadniczego a Klientom udało się zwiększyć produkcję , jakość oraz bezpieczeństwo pracy. Systemy te miały też istotny wpływ na rotację i absencję.