Programy Rozwojowe

Zmiany, zmiany, ambitne cele i coraz wyższe cele, pokolenia X i Y w organizacji, różnorodność potrzeb zarówno po stronie pracowników, jak i samych firm. Wyzwanie rozwojowe…dla szefa i pracowników
Szanse na rozwój sukces firmy są ściśle powiązane z kompetencjami i potencjałem pracowników. Pracownicy którzy mają możliwość rozwoju w firmie są bardziej zmotywowani, szczęśliwsi oraz efektywniejsi. Coraz częściej pracownicy decydując się pracować w firmie lub ją zmienić poszukują organizacji, która pozwala im się doskonalić lub nabywać nowe kompetencje.
Do lamusa odeszły działania firm polegające na dostarczaniu pracownikom pojedynczych , niewiele wnoszących w ich rozwój i pracę szkoleń.

Z badań Instytutu Gallupa przeprowadzonych w latach 2011–2012 wynika, że w Polsce zaledwie 17 proc. badanych osób było aktywnie zaangażowanych w swoją pracę, aż 68 proc. badanych było niezaangażowanych, a 15 proc. było aktywnie niezaangażowanych.
Dziś budujemy programy rozwojowe oparte o wytyczone cele zawodowe korzystając z różnych form wsparcia czy nauki oraz przygotowując projekty weryfikujące nową wiedzę i umiejętności.
Budujemy programy rozwojowe zaczynając od analizy zasobów i potrzeb, definicji celu. Pracujemy poprzez obserwacje, indywidualne aktywności , grupowe działania, które kończą się zwykle realizacją projektów. Szkolimy, projektujemy , organizujemy procesy mentorskie i coachingowe, dajemy narzędzia do samodoskonalenia się w organizacji, korzystamy z narzędzi rozwojowych (sesje Development Center, panele managerskie, Extended DISC)