Executive Coaching

Executive Coaching to proces skierowany do managerów wyższego szczebla oraz osób zarządzających biznesem chcących jeszcze lepiej i świadomiej wykorzystywać swoje kompetencje w zarządzaniu po to by zrealizować swoje cele prywatne i zawodowe.
Przykładowe obszary do pracy:

  • doskonalenie kompetencji managerskich
  • wprowadzanie zmian w organizacji
  • podejmowanie decyzji
  • praca nad kierunkami rozwoju zawodowego i motywacją
  • usprawnianie komunikacji z zespołami i podwładnym
  • rozwój umiejętności zarządczych i strategicznych

W sposób spersonalizowany , dobierając częstotliwość , metody pracy , miejsca pracy oraz tempo pracy Klient realizuje przy naszym wsparciu swoje cele. Dodatkowym aspektem procesu jest budowanie świadomości swoich zasobów i umiejętność ich wykorzystania w przyszłych działaniach.

Metody pracy:

Program coachingu indywidualnego składa się z cyklu od 10 do 15 sesji, odbywających się początkowo co tydzień, a potem co 2 – 3 tygodnie.
Pojedyncza sesja zaplanowana jest na ok 1,5 h.
Przerwa pomiędzy spotkaniami służy klientowi do przemyśleń, generowania rozwiązań i dochodzenia do ważnych wniosków. Czas pomiędzy spotkaniami klient wykorzystuje także na ćwiczenia polegające na wdrażaniu nowych zachowań w środowisko pracy lub do życia prywatnego. W zależności od potrzeb i konkretnej sytuacji spotkania, ich tryb i czas można kreować dość elastycznie.

ZAPYTAJ O SESJĘ PRÓBNĄ >>>

Trener-certyfikat1DiscExtended licencjaICF licencja

Certyfikowany Coach ICF Sylwia Kłyczek