Executive Coaching

Executive Coaching to program skierowany do managerów wyższego szczebla oraz osób zarządzających włas nym biznesem chcących lepiej i świadomiej wykorzystywać swoje kompetencje, by realizować swoje cele biznesowe i prywatne.

Przykładowe obszary do pracy:

  • doskonalenie kompetencji zarządzania
  • wprowadzanie istotnych zmian w organizacji
  • podejmowanie  trudnych decyzji biznesowych
  • praca nad kierunkami rozwoju zawodowego i motywacją
  • zarządzanie kryzysowe
  • wypalenie zawodowe

W sposób spersonalizowany, dobierając częstotliwość, metody, miejsca oraz tempo pracy Klient realizuje przy moim wsparciu swoje cele. Dodatkowym aspektem procesu jest budowanie świadomości swoich zasobów i umiejętność ich wykorzystania w przyszłych działaniach.

Metody pracy:

Program executive coachingu składa się z cyklu od 8 do 12 sesji, odbywających się początkowo co tydzień, a potem co 2 – 3 tygodnie.
Pojedyncza sesja zaplanowana jest na ok 1 – 1,5 h.
Przerwa pomiędzy spotkaniami służy Klientowi do generowania rozwiązań i realizacji celów.

W procesie coachingu Klient odpowiada za realizację celów a coach za pilnowanie procesu oraz zasad kontraktu.

ZAPYTAJ O SESJĘ PRÓBNĄ >>>

Trener-certyfikat1DiscExtended licencjaICF licencja

Certyfikowany Coach ICF Sylwia Kłyczek