Coaching

Coaching stał się ostatnio bardzo modny. Dla mnie najważniejsze aby był skuteczny. Coaching ma coraz szersze zastosowanie w organizacjach i staje się integralnym składnikiem programów rozwojowych pracowników.
Coaching to interaktywny proces, który wspiera ludzi lub zespoły w rozwoju, w polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Coaching pomaga szybciej zrealizować cele.
Coaching zakłada, że klient posiada wszelkie zasoby i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów i osiągnięcia celów. W trakcie spotkań staramy się wydobyć i nazwać mocne stron klientów, stanowiące o ich potencjale i rozwoju w określonej dziedzinie. Coaching umacnia posiadane umiejętności i kompetencje oraz poszerza je o nowe aspekty w rezultacie prowadząc do uzyskania pożądanej poprawy funkcjonowania w danym obszarze.
Dla Klienta rezultatem coachingu jest większa satysfakcja w różnych dziedzinach życia w tym życia zawodowego, realizacja celów, optymalizacja działań, podejmowanie bardziej świadomych decyzji i większa samoświadomość siebie.
Prowadzę proces coachingowy wg standardów ICF. Od mojej akredytacji minęło 16 m-cy. W tym czasie przeprowadziłam 650 h sesji coachingów indywidualnych oraz 130 h coachingu grupowego.
Moją specjalizacją jest coaching biznesowy oraz coaching skierowany do managerów. Mocno osadzone cele biznesowe i ich realizacja w wyniku procesu coachingu oczywiście mają wpływ na aspekty życia osobistego są tylko rezultatem poczynionych przez Klienta zmian w obszarze życia zawodowego.

Metody pracy:

Program coachingu indywidualnego składa się z cyklu od 10 do 15 sesji, odbywających się początkowo co tydzień a potem co 2 – 3 tygodnie.
Pojedyncza sesja zaplanowana jest na ok 1,5 h.
Przerwa pomiędzy spotkaniami służy klientowi do przemyśleń, generowania rozwiązań i dochodzenia do ważnych wniosków. Czas pomiędzy spotkaniami klient wykorzystuje także na ćwiczenia polegające na wdrażaniu nowych zachowań w środowisko pracy lub do życia prywatnego. W zależności od potrzeb i konkretnej sytuacji spotkania, ich tryb i czas można kreować dość elastycznie.

ZAPYTAJ O SESJĘ PRÓBNĄ >>>

Trener-certyfikat1DiscExtended licencjaICF licencja

Certyfikowany Coach ICF Sylwia Kłyczek