Warsztaty otwarte

Coaching Kariery

Coaching Kariery
Coaching kariery wspiera rozwój Klienta i decyzje dotyczące kariery zgodnej z aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami klienta Coaching kariery skierowany jest do osób, które: dojrzały do wprowadzenia zmiany w swojej sytuacji zawodowej stoją przed znaczącymi decyzjami np. awans miały długotrwałą przerwę w życiu zawodowym i chcą wrócić na rynek pracy. Coaching kariery nie jest ...
Read More