Business Coaching

Business coaching koncentruje się na szeroko rozumianym rozwoju w świecie biznesowym. Często stosowany w przygotowaniu pracownika do awansu, planowaniu ścieżki kariery zawodowej lub wspieraniu w procesie wdrażania wszelkich zmian w organizacji lub zespole pracowniczym.
Skierowany do specjalistów i średniej kadry menadżerskiej.

Przykładowe obszary do pracy:

  • zwiększanie efektywności pracy własnej
  • usprawnianie komunikacji
  • rozwijanie umiejętności kierowniczych
  • wsparcie w sytuacjach trudnych np. zwalnianiu pracownika

Metody pracy:

Program coachingu indywidualnego składa się z cyklu od 10 do 15 sesji, odbywających się początkowo co tydzień, a potem co 2 – 3 tygodnie.
Pojedyncza sesja zaplanowana jest na ok 1,5 h.
Przerwa pomiędzy spotkaniami służy klientowi do przemyśleń, generowania rozwiązań i dochodzenia do ważnych wniosków. Czas pomiędzy spotkaniami klient wykorzystuje także na ćwiczenia polegające na wdrażaniu nowych zachowań w środowisko pracy lub do życia prywatnego. W zależności od potrzeb i konkretnej sytuacji spotkania, ich tryb i czas można kreować dość elastycznie.

ZAPYTAJ O SESJĘ PRÓBNĄ >>>

Trener-certyfikat1DiscExtended licencjaICF licencja

Certyfikowany Coach ICF Sylwia Kłyczek