Business Coaching

Business coaching koncentruje się na szeroko rozumianym rozwoju w biznesie. Jako metoda pracy często stosowany w wsparciu i przygotowaniu pracownika do : awansu, zmiany zespołu ub managerra, wspieraniu w procesie wdrażania wszelkich zmian w organizacji lub zespole.
Program kierowany jest do specjalistów i średniej kadry menadżerskiej przede wszystkim w formie spotkań realizowanych na zlecenie Pracodawców.

Przykładowe obszary pracy w coachingu biznesowym:

  • zwiększanie efektywności pracy własnej
  • usprawnianie komunikacji własnej i z zespołem
  • umiejętności planowania i wdrażania zmiany
  • rozwijanie umiejętności kierowniczych
  • przygotowanie do objęcia nowej roli w organizacji
  • momenty “utknięcia” w pracy
  • obniżenie jakości pracy przez kluczowych pracowników
  • wsparcie w sytuacjach trudnych np. zwalnianiu pracownika
  • sytuacje kryzysowe

Metody pracy:

Program coachingu składa się z cyklu od 10 do 12 sesji, odbywających się początkowo co tydzień, a potem co 2 – 3 tygodnie.
Pojedyncza sesja zaplanowana jest na ok 1 h.
Przerwa pomiędzy spotkaniami służy klientowi do wdrażania wypracowanych rozwiązań.  W zależności od potrzeb i konkretnej sytuacji spotkania, ich tryb i czas można kreować elastycznie.

ZAPYTAJ O SESJĘ PRÓBNĄ >>>

Trener-certyfikat1DiscExtended licencjaICF licencja

Certyfikowany Coach ICF Sylwia Kłyczek