Assesment/Development Center

Projektujemy i przeprowadzamy sesje Assesment lub Development Center.
Assessment Center (ośrodek oceny) oraz Development Center (ośrodki rozwoju) to techniki diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych. Ocena ta jest wykonywana w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje.
Nasz zespół pracuje z Klientem od momentu zdefiniowania profilu kompetencyjnego aż do sesji informacji zwrotnej dla uczestników.
W sesjach bierze udział wykwalifikowana kadra asesorów oraz eksperci, którzy pozwalają na stworzenie realnych sytuacji zawodowych dla uczestników
Badania wykonujemy w grupach a na specjalne zamówienie projektujemy indywidualne sesje Development Center połączone z obserwacją „on the job”