Assesment/Development Center

Projektujemy i przeprowadzamy projekty Assesment lub Development Center w firmach.
Assessment Center oraz Development Center to techniki diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne, których celem jest ocena zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych. Ocena ta jest wykonywana w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje.
Pracuję z Klientem od momentu zdefiniowania profilu kompetencyjnego aż do sesji informacji zwrotnej dla uczestników.
W sesjach bierze udział wykwalifikowana kadra asesorów oraz eksperci, którzy pozwalają na stworzenie realnych sytuacji zawodowych dla uczestników
Badania wykonujemy w grupach a na specjalne zamówienie projektujemy indywidualne sesje Development Center połączone z obserwacją „on the job”